In de fusiegemeente Vijfheerenlanden hebben we in 2021 een beleidsplan wegen opgesteld. De aanleiding hiervoor was dat er op dat moment nog niet op alle beheersdisciplines het beleid integraal was afgestemd. In het nieuwe beleidsplan is de doelstelling voor de komende vijf jaar vastgesteld door de maatschappelijke en technische effecten van het beleid inzichtelijk te maken. Hiervoor zijn enkele scenario’s opgesteld welke invulling hebben gegeven aan de integrale visie en een strategie per gebied. Daarnaast is invulling gegeven aan actuele ontwikkelingen en het bewaken van de integraliteit tussen de overige beheerdisciplines.

We zijn gekomen tot een praktisch en gedegen beleidsplan wat voorziet in de wens van de gemeente Vijfheerenlanden. Voor het vergroten van het draagvlak bij de gebruikers van het plan is in de uitwerking (intensief) samengewerkt met de verschillende beleidsmedewerkers van de gemeente om de uitgangspunten van het beleidsplan gezamenlijk op te stellen.

HEEFT U EEN VRAAG? BEL ONS 06-47 31 04 59