Wegbeheer

Veilig op weg. Op een goed onderhouden, veilig wegennet. En alles wat daarbij hoort. De basis is ook hier actuele informatie. IOSense brengt het voor u in kaart.

 

Waardevolle en veilige infrastructuur

De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het lokale wegennet. Daar horen ook andere openbare voorzieningen bij, zoals straatverlichting en verkeerstekens. Die zijn gerelateerd aan ons wegennet. Mobiliteit en veiligheid staan daarbij voorop. Er is veel geïnvesteerd om een uitgebreid en veilig wegennet aan te leggen. Dat maakt een goed beheer ervan extra belangrijk.

Investeer in beheer

De basis voor elke wegbeheerder is een wegenkaart, gekoppeld aan een database. Dit is een bron die de basis vormt voor een verantwoord wegbeheer. Die basis moet altijd actueel zijn. Dit vraagt tijd en geld, maar verdient zichzelf terug.

Hebt u vragen over uw beheergegevens? Met onze ervaring en systemen kunnen wij u altijd een passende oplossing bieden. Wij vertellen u graag hoe IOSense u kan ondersteunen.

Actuele informatie, basis voor veiligheid

Om te kunnen zorgen voor een goed en veilig wegennet voor alle verkeersdeelnemers, moeten er regelmatig weginspecties worden uitgevoerd. De invloed van de extremere winters op ons wegennet is groter dan voorheen. Veel gaten en spoorvorming zijn het gevolg. En dat kan tot onveilige situaties leiden. Al deze informatie moet worden verzameld en verwerkt.

Wat is de kwaliteit van het wegennet? Waar moet direct onderhoud plaatsvinden? Waar kan het nog wachten? Wanneer kunnen de werkzaamheden het beste worden gepland? Pas als u dit allemaal in kaart hebt, kunt u een goede begroting en planning maken. En zo zorgen dat de kwaliteit op het gewenste niveau blijft.


HEEFT U EEN VRAAG? BEL ONS 06 - 47 31 04 59