Groenbeheer

Groen bepaalt het straatbeeld. Het beïnvloedt het woongenot. Geeft een stad of wijk een bepaalde uitstraling. Maar het heeft ook veel onderhoud nodig. Al die werkzaamheden moeten efficiënt worden ingepland en uitgevoerd. Dat begint met een goede inventarisatie.

 

Groen: sfeerbepaler

Het groen om ons heen bepaalt in grote mate de kwaliteit van onze leefomgeving. Goed beheer daarvan is belangrijk. Bomen moeten worden gesnoeid, de planten in bakken moeten water krijgen en het gras moet worden gemaaid. De groenbeheerder besteedt een groot deel van zijn tijd aan het coördineren van de werkzaamheden aan het groen dat onder zijn beheer valt.

De groenbeheerder heeft te maken met verschillende partijen: de gemeente, maar ook de inwoners. Vaak is het moeilijk voor de groenbeheerder om aan alle wensen van de bewoners in een straat of wijk te voldoen. Zo geeft een boom in de zomer misschien te veel schaduw. En in de herfst raken de straten vervuild door het afvallende blad. Deze situaties worden in kaart gebracht om daarin keuzes te kunnen maken.

Altijd het overzicht, meer efficiëntie

Met al zijn ervaring weet de groenbeheerder precies wat het groen nodig heeft. Toch is het aan te raden om alle werkzaamheden in kaart te brengen. Zo houdt de beheerder het overzicht en kan er zo efficiënt mogelijk worden gewerkt.

Alle oppervlakten met groen binnen een gemeente worden in kaart gebracht. Alle gegevens worden vastgelegd in het beheersysteem. Zo kan de beheerder gemakkelijker en sneller bepalen of het bijvoorbeeld wel noodzakelijk is om op bepaalde plaatsten de tegels onkruidvrij te houden. Of dat andere werkzaamheden voorrang moeten krijgen.


HEEFT U EEN VRAAG? BEL ONS 06 - 47 31 04 59