Globale Visuele Inspectie wegen

Een visuele weginspectie is nodig om snel en efficiënt informatie te verzamelen over de toestand van het wegennet.

IOSense heeft met 2 gediplomeerde weginspecteurs en 1 in opleiding een behoorlijke ervaring op het gebied van het inspecteren van wegen. Dit kan variëren van CROW 146 methodes tot de zelfontwikkelde risico gestuurde weginspectie die naast de CROW output ook direct de risico’s en maatregelen voor u in beeld brengt.

Wij importeren de wegbeheerkaart met databasegegevens. Na de inspectie exporteren wij de inspectieresultaten naar het beheersysteem dat u gebruikt.

Aansluitend op de inspecties kunnen wij de volgende taken voor u oppakken:

  • opstellen van planningen en begrotingen
  • het maken van kwaliteitsoverzichten
  • bepalen van budgetten
  • vertaling van inspectieresultaten naar beeldkwaliteit
  • beheer- en beleidsplannen opstellen

Altijd actuele informatie

Met behulp van de interface weginspectie in Digisys kan de inspecteur precies zien welke wegvakonderdelen al zijn geïnspecteerd en welke nog niet. Zit er tijdsdruk op een project, dan kan hij de klant steeds optimaal informeren over de voortgang van de inspectie.

Digisys Survey is niet alleen gebouwd voor de uitvoering van een visuele weginspectie. U kunt met Digisys Survey ook inventarisaties uitvoeren. Zo kunt u tijdens een inspectie bijvoorbeeld ook meteen verkeersborden inventariseren. De inspecteur neemt die in een slag mee. Dit betekent tijdsbesparing en dus minder druk op uw budget.

 

Kleinonderhoud in kaart

Natuurlijk kan het klein onderhoud ook direct in kaart worden gebracht. De resultaten hiervan kunnen worden overgebracht naar uw beheersysteem. Ook kunnen wij een schaderapport leveren. Daarin vindt u de locatie en de aard van de schade. Aanvullend hierop kunnen wij de kosten van de herstelmaatregel in beeld brengen.Nul-metingen, gedailleerde weginspecties

Voorafgaand aan werken als dijkverzwaringen en grote reconstructies wordt vaak een zogeheten Nul-meting uitgevoerd om de status van de wegverhardingen vóór aanvang van de werkzaamheden eenduidig in beeld te hebben. Door omleidings-routes en overbelasting van zwaar bouwverkeer kan de kwaliteit van de verharding op korte termijn enorm achteruit gaan. Wanneer bij afronding van de werkzaamheden en/of omleiding een tweede meting wordt uitgevoerd kan zo de eventuele achteruitgang in beeld worden gebracht. IOSense voorziet hiervoor de module “gedetailleerde opname wegen” Naast enkel de opname brengen wij tevens degeneratie ten opzichte van de eerste meting afgezet tegen de tussenliggende tijd in beeld aangevuld met de kosten.


HEEFT U EEN VRAAG? BEL ONS 06 - 47 31 04 59