Van 2005 tot 2009 ben ik als weginspecteur bij de firma M.J.Oomen werkzaam geweest. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het Asset Management. Bij Heijmans Infra Management was ik onderhoudsmanager voor de provincie Zeeland, betreffende het droge areaal van RWS. Daar heb ik veel ervaring op gedaan op gebied van AM, OMS en contractbeheersing. In 2010 ben ik door M.J.Oomen gevraagd om als teamleider wegen terug in dienst te komen.

De wil om op eigen kracht en inzicht klanten van dienst te zijn, in alle takken van beheer, heeft mij doen besluiten om onderdeel van IOSense te gaan uitmaken. Het is een enorme uitdaging om mijn ideeën vorm te geven in een eigen bedrijf. Volgens mij moet daarin flexibiliteit en kwaliteit een hoofdrol gaan spelen.

Mijn kwaliteiten liggen in het commerciële gebeuren, het geven van advies over wegbeheer, beheer OV, markering en bebording. Ik meen voor mijn klanten een uitermate betrouwbare partner te zijn. Authenticiteit en betrokkenheid zijn hierin belangrijke drijfveren.

Daarnaast wil ik me graag inzetten voor het uitvoeren van inspecties en inventarisatie en wegen, bebording, markeringen conform diverse richtlijnen zoals CROW 146a, b en c. CROW 288 beeldkwaliteit OR en NEN 2767.

HEEFT U EEN VRAAG? BEL ONS 06 - 47 31 04 59