Voor de gemeente Dongen hebben wij een wegenbeheerplan opgesteld. Op basis van de uitgevoerde weginspecties en het beschikbare budget is er een basisplanning en een budgetplanning uit het beschikbaar gestelde GBI beheersysteem gegenereerd. Deze vormde de basis van het uiteindelijke plan.

In het plan is ook gekeken naar het kwaliteitsverloop van de verhardingen door de jaren heen. Hiermee is inzicht gegeven aan de effectiviteit van het wegbeheer. Naast deze thema's is er gekeken naar wegbeheer overstijgende ambities als klimaatagenda, duurzaam en circulair beheer en het geven van een klimaatbestendige inrichting aan de openbare ruimte. Het beheerplan geeft de koers aan voor het wegbeheer in de periode 2022-2025.

HEEFT U EEN VRAAG? BEL ONS 06-47 31 04 59