In Maastricht hebben wij in de zomer van 2021 een risicogestuurde weginspectie uitgevoerd. Als basis is hiervoor de CROW inspectiemethodiek als leidraad aangehouden. Aanvullend op deze methodiek hebben we met de gemeente in een risicosessie de actuele thema’s en risico’s vastgesteld. Hierbij zijn keuzes gemaakt over waar de onderhoudsprioriteit ligt, wat inwoners het meest als hinder / discomfort ervaren en overige factoren waarop meer sturing wenselijk is.

Met deze bril op zijn we naar buiten gegaan en hebben alle schades in de voorkomende risico’s geprioriteerd en voorzien van een onderhoudsadvies. Parallel aan het inspectieproces is direct de maatregeltoets in het veld tijdens de inspectie uitgevoerd. Daarnaast is het kleinonderhoud volledig in beeld gebracht en gekoppeld aan de raamovereenkomst die Maastricht recentelijk heeft aanbesteed. Naast de locatie, een foto en een omvang zijn ook de kosten van herstel nauwkeurig inzichtelijk.

De output van het geheel biedt Maastricht de mogelijkheid te sturen op risico’s in plaats van enkel op wegtypen en jaren van onderhoud. Hierdoor verloopt het gehele vervolg van beheerproces veel soepeler en kan continu aan de knoppen worden gedraaid. De wegbeheerder kan met significant minder inspanning de juiste wegen opvoeren voor onderhoud en klein onderhoud direct uit de inspectie doorzetten. De inspectie vormt zo een echte meerwaarde in het gehele beheerproces.

Reactie van de opdrachtgever:

"Om afgewogen en uitlegbare keuzes te maken in het wegbeheer, is het belangrijk hierin een partner te vinden die jou niet alleen ontzorgt, maar die ook met je meedenkt als ware het zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit partnerschap hebben we voor wegbeheer gevonden met IOSense. De kwaliteit van het wegenareaal hebben we nu beter in beeld; we hebben beter inzicht én overzicht waar nou daadwerkelijk de risico’s zitten en hoe we ons budget effectiever kunnen inzetten. Daarnaast heeft IOSense onze gegevensachterstand op een slimme manier meteen daar waar mogelijk bijgewerkt. En dat alles in goed overleg binnen de afgesproken tijd en binnen het budget. Dit klinkt simpel en helder, en dat is het ook. Als je maar de juiste partner hebt die het ook zo ziet."

HEEFT U EEN VRAAG? BEL ONS 06-47 31 04 59