In de gemeente Reusel de Mierden hebben we in 2021 een lichtmastinventarisatie uitgevoerd. De gemeente beheerde de data van de lichtmasten in twee verschillende databases. Na verloop van tijd zijn er fouten ingeslopen en liep de data niet meer één op één. Vraagstuk vanuit de gemeente was of IOSense de twee databases met elkaar kon matchen en waar de data niet overeen kwam, dit in het veld opnieuw kon inventariseren. We hebben vervolgens de lichtmasten met afwijkende data één voor één opnieuw geïnventariseerd. Daarbij hebben we de lichtmasten voorzien van relevante gegevens zoals; armatuurtype, lichtpunthoogte, mastsoort (paaltop, boogmast etc.) en natuurlijk de juiste geolocatie.

De output biedt de gemeente Reusel de Mierden de mogelijkheid om voort te borduren op een actuele en volledige database die zij zelf aan kunnen vullen indien er lichtmasten bijgeplaatst of vervangen worden.

HEEFT U EEN VRAAG? BEL ONS 06-47 31 04 59