In de winterperiode van 2020-2021 hebben we in Scherpenzeel een passende oplossing geboden voor een aantal beheer gerelateerde onderwerpen, hierbij zijn de volgende stappen gemaakt:

- Overzetten van jaar van aanleg van riooldata uit Kikker naar Greenpoint wegen

- Het uitvoeren van een weginspectie conform de CROW 146 methodiek

- Restlevensduur bepalen van verhardingen welke op basis van huidige jaar van aanleg op einde levensduur zouden zitten

- De praktische opname van kleinonderhoud welke in rapportage-vorm direct geschikt is voor herstelwerk

- Het uitvoeren van een beleidschouw

- Vertalen van weginspectie cijfers naar beeldkwaliteit (CROW publicatie KOR 323)

- Actualiseren beheersgegevens Greenpoint / verwerken van administratieve mutatieachterstand

Vanuit het beheersysteem Greenpoint zijn de gegevens beschikbaar gesteld, bewerkt, gemuteerd en weer terug gelezen. De output was een volledig gevulde wegenbeheer-database daarbij aangevuld met losse rapportages van het kleinonderhoud, de beeldkwaliteit in tekening en grafiekvorm en een uitgebreide rapportage en presentatie van de beleidsschouw.

HEEFT U EEN VRAAG? BEL ONS 06-47 31 04 59